Ariane Bazan

Neuropsychoanaliste | Over de menselijke aard in een entropische wereld

Ariane Bazan is doctor in de biologie (Universiteit Gent, 1997) en psychologie (Universiteit Lyon, 2009). Ze is professor klinische psychologie en psychopathologie aan de Vrije Universiteit Brussel sinds 2007 en aan de Universiteit van Lorraine in Nancy sinds 2020. Daarnaast heeft ze een privépraktijk als psychoanaliste. 

Sinds 1999 is ze actief in het domein van de neuropsychoanalyse, als stichtend lid van de International Neuropsychoanalysis Society, waarvan ze de liaison officer voor Europa was van 2014 tot 2019. De keuze voor dit domein laat zich ook merken in haar onderzoeksveld (circa 100 publicaties en 200 presentaties), in haar onderwijs over neuropsychoanalyse en in haar redactionele engagementen. Van 2011 tot 2020 was ze hoofdredactrice van de sectie Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis van Frontiers in Psychology, sinds 2012 zetelt ze in het redactiecomité van Neuropsychoanalysis, sinds 2023 in dat van Journal of the American Psychoanalytic Association

Ze is ook stichtend lid van de Cercle de Neuropsychologie et de Psychanalyse (CNEP) sinds 2006 en aan de Universiteit van Lorraine heeft ze in 2021 de Réseau Francophone Psychanalyse et Neurosciences (RFPN) opgericht, dat ze ook coördineert. Ze heeft tal van internationale conferenties georganiseerd op het snijvlak van psychoanalyse en neurowetenschappen. Sinds februari 2018 is ze auteur van een maandelijkse column in De Standaard. In België heeft ze meegewerkt aan het professioneel akkoord over de erkenning van het beroep van klinisch psycholoog, als voorzitter van de ad hoc werkgroep binnen de Federale Raad van de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Ze werkte ook mee aan het opstellen van een advies van de Hoge Gezondheidsraad over het statuut van de mentale diagnostiek.