Afsluiting: een historisch-politiek perspectief op de wereld vandaag

We sluiten de dag af met een reflectie over wat er vandaag gaande is in de wereld, met name de oorlog in Oekraïne. Uiteraard is dat geen geïsoleerd gebeuren, noch in tijd noch in plaats. We voelen de impact overal en kunnen trachten te traceren hoe het zo ver is gekomen en vooral: wat we eruit kunnen leren voor de toekomst. Volgens Professor Tom Sauer heeft ook het Westen in het verleden fouten gemaakt, door na te laten om Rusland te integreren in de Euro-Atlantische veiligheidsarchitectuur. Dat komt nu als een boomerang terug in ons gezicht. De vraag stelt zich ook of we het vandaag beter doen dan in het verleden? En bestaat er een risico dat we de bal in de toekomst opnieuw misslaan, ditmaal ten aanzien van China?
Een lezing over naties als kathedralen en hoe bepaalde beslissingen of acties de grondvesten kunnen doen daveren.

Welke weg leidt naar duurzame groei? In gesprek over actuele risico’s en uitdagingen [Round Table]

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van een langetermijnvisie en -strategie komen we uiteraard in aanraking met de realiteit, die ons voor ongekende uitdagingen plaatst. Als we de omslag naar duurzame groei willen maken, staan we voor een paradigmashift. Vertrekkend van een survey die TriFinance recent afnam bij executives, nodigen we u uit in gesprek te gaan rond drie domeinen waarvoor een cruciale rol lijkt weggelegd in toekomstig succes: ‘Engage people‘, ‘Embrace change‘ en ‘Sustainable growth‘. Hoe springt u om met schaars talent in een krappe arbeidsmarkt? Welke transformaties (bv. digitalisering, optimalisering van processen) zijn er in gang gezet of gepland? Waar staat u op het vlak van duurzaamheid? En welke verbanden zien we tussen deze domeinen? Vergelijk uw standpunten met die van uw peers en met de resultaten van de survey.
Gefaciliteerd door: TriFinance en TriHD

De zachte kracht: bouwen aan resilience [Round Table]

Deze tijden vergen best wel wat van ons, mensen. Ook binnen bedrijven, want al hebben we nog zo’n duidelijke koers uitgestippeld, we moeten deze gaandeweg bijsturen. Enter: veerkracht. Volgens Van Daele “kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen” of ook “soepelheid, lenigheid”. Hebben we het van nature of is het ook afhankelijk van externe factoren en tijdsgeest? Is er zoiets als collectieve veerkracht en is dat dan de som van de veerkracht van individuen? Hoe zorgen we ervoor dat we als leiders de moed niet verliezen en hoe houden we ons team veerkrachtig? Tijdens deze rondetafel/workshop halen Veronique en Tamara u met zachte hand onderuit. Tijd om terug te veren!
Gefaciliteerd door: Unit4

 

Ingehaald door de realiteit: de koppen bij elkaar over ESG [Round Table]

Het mag niet ontbreken op een dag die vertrokken is vanuit cathedral thinking en waarop de actualiteit rond de energiecrisis bedrijven dwingt om na te denken over de “groene” transitie: een gesprek over duurzaamheid. Welke impact hebben de huidige gebeurtenissen op de ESG-ambities wereldwijd, Europees en binnen uw bedrijf? De druk van buitenaf neemt toe, geopolitiek en economisch, maar ook door de nakende regelgeving rond rapportering. En wat met de impulsen van binnenuit? Waar staat uw organisatie in 2050, 2100 en wat doet u vandaag om daar te geraken?
Deze sessie is in het Engels.
Gefaciliteerd door: SAP en SAP Concur

 

Het archetype van de bouwmeester in leiderschap [keynote]

Wist u dat de (middeleeuwse) bouwmeester een archetype is? Archetypen zijn universeel herkenbare eigenschappen, gedragskenmerken of symbolen die gebruikt kunnen worden om leiders te beschrijven. Iedere professional beschikt immers over een combinatie van leiderschapsarchetypen die samen zijn of haar werkwijze en aanpak bepalen. Ze geven u zicht op uw potentieel en hoe u dat verder kunt ontwikkelen. Ze worden ook gebruikt om dilemma’s op te lossen en een optimale samenwerking in teams te creëren. Wat kunnen we leren van het archetype van de bouwmeester voor de hedendaagse organisatie? Welke principes van toen kunnen ons helpen in ons leiderschap van vandaag en morgen?

 

Cocreatie en storytelling: de improvisatiemindset [keynote]

Tegenwoordig moeten we nogal eens improviseren. Dus waarom niet bij de professionals gaan kijken? In ‘Living Impro’ wordt de filosofie van improvisatie als inspiratiebron voor organisationele uitdagingen gebruikt. Kernbegrippen zijn o.a.: loslaten, aandacht, flexibiliteit, cocreatie. Dankzij bepaalde verhaaltechnieken kunt u mensen meenemen in uw verhaal en ontdekt u de regisseur in uzelf. Vanuit een speelse insteek kijkt u samen met Nathalie naar het functioneren van organisaties en teams. De nadruk ligt op samenspel: vanuit overgave en vertrouwen komen we tot gedeeld leiderschap. Living Impro kan een ankerpunt en krachtbron zijn in prestatiegerichte en stressvolle contexten.

 

De features van (blijvend) goeie businessmodellen [keynote]

Voor we beginnen met bouwen, werken we best een goed plan uit. Wat zijn de kenmerken van goeie businessmodellen? Hoe kunnen we zulke kenmerken toevoegen aan een bestaande business, om voor waardecreatie te (blijven) zorgen? En hoe kunnen we ons model laten mee evolueren met de tijd of afstemmen op gebeurtenissen en omstandigheden die er een impact op hebben? Dankzij innovatietechnieken, scenarioplanning en roadmaps komen we – met ieders inbreng en verantwoordelijkheid op directieniveau – tot een toekomstbestendig model.

 

Aandacht als ambacht [keynote]

Als we met z’n allen binnen ons bedrijf aan diezelfde kathedraal willen bouwen, moeten we wel van elkaar op aan kunnen. Hoe weet u wat uw teamleden écht denken en voelen? Hoe kunt u dezelfde taal gaan spreken als uw collega’s in de board? Hoe kunt u bij een sollicitatie de kandidaat profilen en zo uw ideale workforce samenstellen? De micro-expressies in het gezicht, de lichaamstaal en het stemgebruik vertellen misschien een heel ander verhaal dan wat de ander zegt. Aan de hand van haar ervaringen met profilen, kinetisch ondervragen en onderhandelen, geeft Kirsten u haar visie op écht goed leren kijken en communiceren.

 

Opening: hoe vermijden we dat we onze kathedralen bouwen op los zand?

Tijdens de opening schetsen we het thema van de dag: we gaan het vandaag hebben over samen bouwen aan een kathedraal, als metafoor voor ons bedrijf en onze maatschappij.
Brecht Lootens staat mee aan het roer van grootschalige projecten die idealiter breed gedragen worden in de samenleving en toekomstbestendig zijn. Aan de hand van voorbeelden (zoals de overkapping van de Antwerpse ring), geeft hij zijn kijk op strategie en projectmanagement, het creëren van sociaal draagvlak, interdisciplinaire complexiteit, onvoorspelbaarheid en servant leadership.
Ook in de natuur worden er grote systemen gebouwd. Marleen De Troch verdiept zich in het functioneren van de ecosystemen van de zee. Ze licht toe dankzij welke mechanismen deze zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en hoe een beter begrip van ecosystemen ons kan leren om samen met de natuur te bouwen aan een duurzame toekomst.
Keynotes gevolgd door Q&A.

Opening Executive Forum 2021

De huidige space race is de aanleiding om tijdens deze inspiratiedag wat afstand te nemen en ons weer verbonden te voelen met elkaar en met de wereld. Philippe Schoonejans opent de dag met een kijkje achter de schermen van de ruimtevaart: de nieuwe ontwikkelingen en het verenigen van verschillende partijen en belangen. Marjolijn van Heemstra neemt ons vervolgens mee op haar zoektocht naar ruimte en vertelt ons hoe we het overzichtseffect hier op aarde kunnen recreëren.