Het programma

Hieronder vindt u het gedetailleerde programma. Sounds good? Registreer u en wees erbij!

10.00 - 10.45 uur

Welkom

Ontvangst met koffie en thee.
Ontmoet de mensen die u zeker wil spreken dankzij Conversation Starter.

10.45 - 12.00 uur

Opening | Welzijn op de werkvloer

Jan-Emmanuel De Neve Hoogleraar economie en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Oxford; Over de economie van welzijn: welzijn in relatie tot inkomen, productiviteit en economische groei
Kiki Vervloessem Adjunct Algemeen Directeur Opera Ballet Vlaanderen; Over leiderschap en balans bij Opera Ballet Vlaanderen

Als er een omgeving is waar het streven naar balans centraal staat, dan is het wel de balletscène. Kiki Vervloessem neemt ons mee achter de schermen van het Opera Ballet Vlaanderen, de grootste cultuurorganisatie van Vlaanderen. Het bedrijf pioniert met enkele belangrijke veranderingen in het beleid, gericht op mentaal en fysiek welzijn.
Jan-Emmanuel De Neve leert ons “the economics of wellbeing” en brengt enkele inzichten uit ’s werelds grootste studie over wellbeing op de werkvloer. De professor linkt welzijn met inkomen, productiviteit en economische groei en levert zo een bijdrage aan het meetbaar maken van wellbeing.

12.00 - 13.30 uur

Lunch

Uitgebreid netwerkmoment met een assortiment broodjes en salades.
Ontmoet de mensen die u zeker wil spreken dankzij Conversation Starter.

13.30 - 15.00 uur

Keynote | De ultieme balansoefening: corporate governance en raad van bestuur

Liesbeth De Ridder Secretary General & Network Ambassador GUBERNA; Over board dynamics en corporate governance

Wat mag u als executive verwachten van uw raad van bestuur? Welke stappen kunt u nemen om zelf als onafhankelijk bestuurder te zetelen in een raad van bestuur? In deze sessie deelt Liesbeth De Ridder enkele inzichten en best practices rond corporate governance en de governance tripod. Hoe verhouden de verschillende types bestuurders zich tot elkaar, en hoe komt men tot de meest optimale samenstelling? Wat zijn de verschillende rollen en hoe positioneert u zich als executive bestuurder? Hoe komt een kritische raad van bestuur toch tot een collegiaal gedragen beslissing?

 

Keynote | Een team in balans: spelen met ritme

Dominic Rossi Coach en auteur van 'Op het ritme van je team'; Over het bouwen van een high-performance cultuur in uw bedrijf

Goed leiderschap begint volgens Dominic Rossi met luisteren en aanvoelen. Het aanvoelen van het ritme van uzelf en van uw team is voor hem de sleutel tot het creëren van een cultuur waarin sterke prestaties mogelijk worden. Als leider stuurt u het ritme waarmee uw team werkt en volgens hem wordt net dat vaak onderschat. Hij breekt een lans om leiders gerichter het ritme van hun team te laten alterneren aan de hand van ritmewissels: tussen vrijheid geven en controle houden, steunen en uitdagen, mensgericht en taakgericht werken, formeel en luchtig communiceren, …

Round Table | Tip the balance: een shift naar duurzame carrières

Jan-Emmanuel De Neve Hoogleraar economie en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Oxford; Over de economie van welzijn: welzijn in relatie tot inkomen, productiviteit en economische groei

In een arbeidsmarkt waarin het moeilijk is om de juiste mensen te werven, hebben we er alle baat bij dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Hoe faciliteren we carrièrepaden die werknemers toelaten zich (blijvend) goed te voelen en goed te presteren, levenslang te leren, nieuwe werkverbanden te creëren, etc.? En ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de werkgever of bij de werknemer? Samen met Jan-Emmanuel De Neve zoomen we tijdens deze rondetafel in op de S van ESG en gaan we dieper in op enkele inzichten die de professor meegaf tijdens de opening.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door TriHD.
Met: Jana Wittemans, Business Manager TriHD.

 

Workshop | Een gebalanceerde gevechtssport: introductie tot krav maga

Johnny Waterschoot Krav maga instructeur; Over de principes van krav maga die ook in een businesscontext nuttig zijn

Als leidinggevende moet u kunnen samenwerken, coördineren en de-escaleren, maar soms ook de confrontatie aangaan en altijd uzelf, anderen en het bedrijf beschermen. De principes van krav maga, een zelfverdedigingssysteem, kunnen daarom zowel in een persoonlijke als een professionele context nuttig zijn. Word ervan bewust hoe uw lichaam reageert in een stresssituatie, leer de situatie inschatten en de “tegenstander” lezen, om dan op de gepaste manier te reageren. Begrippen als alertheid, focus, flexibiliteit en intuïtie staan hier centraal.

15.00 - 15.30 uur

Pauze

Netwerkmoment bij een koffietje!
Ontmoet de mensen die u zeker wil spreken dankzij Conversation Starter.

15.30 - 17.00 uur

Keynote | Terug naar de essentie: waardengedreven essentialisme

Rian Mourik HR Director Saint-Gobain, co-founder 2bFocused; Over waardengedreven essentialisme
Rian Mourik introduceert u in het waardengedreven essentialisme. Het gaat daarbij niet alleen om het bepalen van kernwaarden, maar vooral over welk gedrag daarbij past en hoe u daar zo op kunt sturen dat dit tot uiting komt in de cultuur van de organisatie.
Het essentialisme toepassen leidt tot het maken van heldere keuzes. U geeft uzelf toestemming om te stoppen met tegen ieder verzoek ja te zeggen, zodat u een optimale bijdrage levert aan de dingen die echt belangrijk zijn voor het individu en de organisatie. Dit nieuwe gedachtegoed biedt een oplossing voor problemen in de huidige tijdgeest, waarin iedereen het (te?) druk heeft, risico loopt op overbelasting, er krapte is op de arbeidsmarkt en het een uitdaging is om personeel te behouden.

Keynote | Stop de strijd: de klik maken

Servaas Bingé Huis- en sportarts, auteur; Over mentale gezondheid en de klik maken
Met ‘De klik’ focust Dr. Servaas Bingé op mentale gezondheid en toont hij aan dat kiezen voor uw beste zelf de sleutel is om op lange termijn gezond te blijven en uw beste leven te leiden.
Ons hoofd is vaak ons sterkste wapen, maar ook onze grootste vijand. Daarom neemt Servaas u mee in uw eigen hoofd. Hij toont ons hoe ons brein werkt én ons tegenwerkt. Zou het kunnen dat ‘de klik maken’ reproduceerbaar is? Misschien kan het in een stappenplan gegoten worden? Wat is er nodig om die blijvende, juiste actie te ondernemen? Hoe gaan we om met weerstand zodat we nieuwe gewoontes kunnen kweken en kiezen voor blijvende gedragsverandering?

Round Table | Zorgt digitaal minimalisme voor harmonie tussen mens en machine?

Tijdens deze rondetafel duiken we in het idee van bewust technologiegebruik in een wereld vol digitale prikkels. De technologische evoluties vergemakkelijken en verrijken ons leven en werk, maar soms lijkt het evenwicht zoek en ervaren we een negatieve impact op bv. concentratie, tijdsindeling, sociale relaties, etc. Hoe vinden we de balans tussen menselijk welzijn en de digitale wereld? Tegelijk is er nog altijd een digitale kloof die we als maatschappij moeten verkleinen. En ontstaan er steeds nieuwe businessmodellen in bv. fintech die een reële impact hebben op de economie. We zetten samen ons menselijke denkvermogen aan het werk over de kunst van ‘minder is meer’ in het digitale tijdperk.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door SpendLab.
Met: Iris Lopes, Partner SpendLab.

Masterclass | Evenwicht tussen korte en lange termijn: Europese regelgeving

Kunnen we tussen alle crisissen door nog bezig zijn met de lange termijn? Er komt heel wat Europese regelgeving op ons af waar we ons als bedrijf idealiter vandaag al op voorbereiden. In deze masterclass focussen we op drie richtlijnen: de whistleblowing richtlijn, de pay transparency richtlijn en de CSRD. De richtlijn rond whistleblowing is er al sinds vorig jaar maar roept in de praktijk nog wat vragen op. De andere twee richtlijnen moeten nog naar Belgische wetgeving worden omgezet, maar zullen een grote impact hebben op verschillende aspecten van bedrijfsvoering (finance, databeheer, wervingsprocessen, …) U krijgt een helder overzicht vanuit het sociaal recht en kunt uw vragen en best practices bespreken met peers.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door Claeys & Engels.
Met: Inger Verhelst, Jan Van Gysegem en Sophie Maes, Partners Claeys & Engels.

17.15 - 18.00 uur

Afsluiting | Battle time!

Storm Carroll Nieuw-Zeelandse ex-rugbyspeler; Over groepsdynamiek

We sluiten de dag af met een beetje strijd. Of lijkt het alleen maar zo…? Over deze laatste sessie verklappen we nog niet veel maar zeker is dat u verrast wordt en toch nog iets bijleert over groepsdynamiek en waarden!

18.00 - 20.00 uur

Walking dinner

Indrukken delen en nagenieten bij heerlijke gerechten.
Ontmoet de mensen die u zeker wil spreken dankzij Conversation Starter.