Tom Sauer

Hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen

Tom Sauer is Hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Tijdens zijn doctoraatstudies aan de KU Leuven was hij gedurende twee academiejaren als Research Fellow verbonden aan het International Security Program van het Belfer Center for Science and International Affairs (BCSIA) van de John F. Kennedy School of Government, Harvard University, en dit dankzij een Rotary Ambassadorial Scholarship.

Zijn onderzoeksdomein is internationale veiligheid en meer bepaald de problematiek van de proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening van massavernietigingswapens, voornamelijk nucleaire wapens. Hij publiceerde negen boeken, waarvan het meest recente De Strijd voor Vrede. En Hoe we die Kunnen Winnen. Tom Sauer schrijft ook regelmatig opiniestukken in binnenlandse kranten (De Standaard, De Morgen, De Tijd, deredactie, Knack online) en buitenlandse media (Financial Times, NRC, Der Spiegel, Defense News, The National Interest, EU Observer, OpenDemocracy, The European Voice), en is af en toe te horen op Radio 1 (De Ochtend, De Wereld Vandaag, Nieuwe Feiten).

Tom Sauer werd in 2009 tot Ambassadeur voor de Vrede benoemd door Pax Christi Vlaanderen, en heeft in juni 2019 The Rotary International Alumni Global Service Award ontvangen.
Hij zetelt in verschillende Raden van Bestuur: het Vlaams Vredesinstituut (voor de VLIR), het International Institute for Peace in Wenen, Pax Christi Vlaanderen, en de Vereniging voor Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA). Hij is ook actief lid van de Pugwash Conferences on Sciences and World Affairs, en expert van de werkgroep nucleaire veiligheid binnen de Hoge Gezondheidsraad.