Nathalie Van Renterghem

Applied improvisation practitioner

Nathalie Van Renterghem is mede-oprichter van Inspinazie, dat al dertig jaar improvisatietheater in toegepaste vorm naar bedrijven en organisaties brengt. Enerzijds als vorm om allerlei organisatiethema's verbredend en verdiepend onder de loep te leggen tijdens "TIM's", oftewel thematische improvisatievoorstellingen. Anderzijds als inspiratiebron en trainingspraktijk, waarbij improvisatievaardigheden en -wijsheden bijgebracht worden aan leiders en teams.
Improvisatietraining wordt wereldwijd steeds meer ingezet in business schools en ander onderwijs, en in bedrijven. Applied improvisation biedt immers heel wat antwoorden op organisationele uitdagingen zoals de almaar radicalere nood aan wendbaarheid, intrinsieke motivatie, storytelling, open communicatie, engagement, betrokkenheid en verantwoordelijkheid in een wereld vol vraagtekens.

Nathalie is lid van het wereldwijde netwerk van applied improvisation practitioners. In Vlaanderen heeft ze samen met haar collega's pionierswerk geleverd wat betreft toegepaste improvisatie in organisaties. Met TIM Theater / Inspinazie ontwerpt, speelt en traint ze intensief. Ze voerde samen met Vlerick een project uit over improvisatie en management voor Flanders DC. Ze is deel van het NeuroTrainingLab-team van Antwerp Management School als actrice. Ze begeleidt op heel wat manieren leidinggevenden via ervaringsleren vanuit theater.
Daarnaast is ze ook al tien jaar actief als erkend conflictbemiddelaar, en ook als facilitator bij Hummus binnen het denk- en werkkader van Deep Democracy. Ze weet zich te bewegen op plaatsen waar spanning en onzekerheid troef zijn, en anderen in beweging te krijgen.