Liesbeth De Ridder

Secretary General & Network Ambassador GUBERNA | Over board dynamics en corporate governance

Liesbeth De Ridder heeft een bachelor (FNDP Namur) en master in de Rechten (KULeuven) alsook een master in HR (Universiteit Antwerpen). Ze vervoegde het GUBERNA Instituut in 1996 na een eerste professionele ervaring als wetenschappelijk medewerker aan Vlerick Business School.

Liesbeth staat aan het hoofd van het Centrum voor Family Business Governance van GUBERNA. Dit centrum ondersteunt familiebedrijven bij de reflectie over hun bestuur en de afstemming van hun bedrijfs- en familiale governance.

Daarnaast is Liesbeth verantwoordelijk voor het corporate ledennetwerk van GUBERNA en kan ze bogen op een ruime ervaring met evaluaties van raden van bestuur van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Liesbeth is docente bij de Board Effectiveness programma’s van GUBERNA.