Kirsten Heukels

Profiler, crisis- en gijzelingsonderhandelaar

Kirsten Heukels is een Nederlandse zelfstandig ondernemer en eigenaar van 1 for 2 Social Innovation.

Zij is internationaal actief als profiler, waarbij zij analyses maakt van de combinatie tussen micro-expressies in het gezicht, lichaamstaal en stemgebruik. Deze zet zij in bij haar werkzaamheden als crisis- en gijzelingsonderhandelaar. Daarnaast coacht zij individuen en teams om excellente communicatie en daardoor samenwerking te bereiken. Voor specifiek gekozen organisaties (zoals de KNVB, Embraer en Odin) is zij extern vertrouwenspersoon.