Welke weg leidt naar duurzame groei? In gesprek over actuele risico’s en uitdagingen [Round Table]

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van een langetermijnvisie en -strategie komen we uiteraard in aanraking met de realiteit, die ons voor ongekende uitdagingen plaatst. Als we de omslag naar duurzame groei willen maken, staan we voor een paradigmashift. Vertrekkend van een survey die TriFinance recent afnam bij executives, nodigen we u uit in gesprek te gaan rond drie domeinen waarvoor een cruciale rol lijkt weggelegd in toekomstig succes: ‘Engage people‘, ‘Embrace change‘ en ‘Sustainable growth‘. Hoe springt u om met schaars talent in een krappe arbeidsmarkt? Welke transformaties (bv. digitalisering, optimalisering van processen) zijn er in gang gezet of gepland? Waar staat u op het vlak van duurzaamheid? En welke verbanden zien we tussen deze domeinen? Vergelijk uw standpunten met die van uw peers en met de resultaten van de survey.
Gefaciliteerd door: TriFinance en TriHD