13.30 – 15.00
Round Table: De fluïde organisatie – hoe maken we werk van wendbaarheid en dynamische rollen?

In een fluïde organisatie is er een optimale mix van zelfsturing en hiërarchie. Mensen groeien mee naargelang de noden van de omgeving en hun eigen carrièrewensen, waarbij kennisdeling en het ontwikkelen van ieders potentieel centraal staan. Hoe creëert u een omgeving die dit mogelijk maakt? Hoe werkt een beslissingsproces in zo’n context? En welke impact heeft het op leiderschap? Wissel tijdens deze rondetafel ervaringen, twijfels, lessen, etc. uit. Anette Böhm geeft alvast een voorzet met hoe ze hier bij KBC naar kijken en bijvoorbeeld een intern trainingsplatform hebben ontwikkeld.

Gefaciliteerd door: TriFinance