Round Table | Tip the balance: een shift naar duurzame carrières

In een arbeidsmarkt waarin het moeilijk is om de juiste mensen te werven, hebben we er alle baat bij dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Hoe faciliteren we carrièrepaden die werknemers toelaten zich (blijvend) goed te voelen en goed te presteren, levenslang te leren, nieuwe werkverbanden te creëren, etc.? En ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de werkgever of bij de werknemer? Samen met Jan-Emmanuel De Neve zoomen we tijdens deze rondetafel in op de S van ESG en gaan we dieper in op enkele inzichten die de professor meegaf tijdens de opening.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door TriHD.
Met: Jana Wittemans, Business Manager TriHD.