De features van (blijvend) goeie businessmodellen [keynote]

Voor we beginnen met bouwen, werken we best een goed plan uit. Wat zijn de kenmerken van goeie businessmodellen? Hoe kunnen we zulke kenmerken toevoegen aan een bestaande business, om voor waardecreatie te (blijven) zorgen? En hoe kunnen we ons model laten mee evolueren met de tijd of afstemmen op gebeurtenissen en omstandigheden die er een impact op hebben? Dankzij innovatietechnieken, scenarioplanning en roadmaps komen we – met ieders inbreng en verantwoordelijkheid op directieniveau – tot een toekomstbestendig model.