Keynote | Terug naar de essentie: waardengedreven essentialisme
Rian Mourik introduceert u in het waardengedreven essentialisme. Het gaat daarbij niet alleen om het bepalen van kernwaarden, maar vooral over welk gedrag daarbij past en hoe u daar zo op kunt sturen dat dit tot uiting komt in de cultuur van de organisatie.
Het essentialisme toepassen leidt tot het maken van heldere keuzes. U geeft uzelf toestemming om te stoppen met tegen ieder verzoek ja te zeggen, zodat u een optimale bijdrage levert aan de dingen die echt belangrijk zijn voor het individu en de organisatie. Dit nieuwe gedachtegoed biedt een oplossing voor problemen in de huidige tijdgeest, waarin iedereen het (te?) druk heeft, risico loopt op overbelasting, er krapte is op de arbeidsmarkt en het een uitdaging is om personeel te behouden.