Cocreatie en storytelling: de improvisatiemindset [keynote]

Tegenwoordig moeten we nogal eens improviseren. Dus waarom niet bij de professionals gaan kijken? In ‘Living Impro’ wordt de filosofie van improvisatie als inspiratiebron voor organisationele uitdagingen gebruikt. Kernbegrippen zijn o.a.: loslaten, aandacht, flexibiliteit, cocreatie. Dankzij bepaalde verhaaltechnieken kunt u mensen meenemen in uw verhaal en ontdekt u de regisseur in uzelf. Vanuit een speelse insteek kijkt u samen met Nathalie naar het functioneren van organisaties en teams. De nadruk ligt op samenspel: vanuit overgave en vertrouwen komen we tot gedeeld leiderschap. Living Impro kan een ankerpunt en krachtbron zijn in prestatiegerichte en stressvolle contexten.