Keynote | De ultieme balansoefening: corporate governance en raad van bestuur

Wat mag u als executive verwachten van uw raad van bestuur? Welke stappen kunt u nemen om zelf als onafhankelijk bestuurder te zetelen in een raad van bestuur? In deze sessie deelt Liesbeth De Ridder enkele inzichten en best practices rond corporate governance en de governance tripod. Hoe verhouden de verschillende types bestuurders zich tot elkaar, en hoe komt men tot de meest optimale samenstelling? Wat zijn de verschillende rollen en hoe positioneert u zich als executive bestuurder? Hoe komt een kritische raad van bestuur toch tot een collegiaal gedragen beslissing?